وقتی که شما عبارت «تبلیغات همسان»  یا “Native Advertising” را می‌بینید آیا فکر می‌کنید همان « بازاریابی محتوایی » است؟ خب، بسیاری اینطور فکر می‌کنند. دانستن تفاوت این دو مبحث قطعاً به ما کمک خواهد کرد که درک درستی ازآنها داشته باشیم و هر کدام…